Rosielle Security

 

Advies informatiebeveiliging

Veel beveiligingsadviseurs hebben de reputatie dat zij bezwaar hebben tegen nieuwe ontwikkelingen of zelfs initiatieven blokkeren.

In mijn visie is dat de verkeerde aanpak. Beveiliging is belangrijk, maar voor de meeste bedrijven is het nog belangrijker dat zij zaken kunnen doen. En als dat alleen kan door enige mate van risico te nemen, dan is dat geen reden om dan maar geen zaken te doen. Het is dan zaak om de risico's zo beheersbaar mogelijk te maken tegen aanvaardbare kosten en inspanning. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, dan kun je vanwege het te hoge risico altijd nog afzien van de plannen. Het is altijd de klant zelf die deze beslissing neemt.

Het gaat er niet om dat je nastreeft dat de beveiliging perfect is. Het is belangrijk dat de beveiliging goed genoeg is.